دریافت فایل(مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 45 صفحه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 45 صفحه|42077705|dlr42077705|مبانی نظری رضایت شغلی,ادبیات نظری رضایت شغلی,چارچوب نظری رضایت شغلی,فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی,پیشینه تحقیق رضایت شغلی,پیشینه داخلی رضایت شغلی,پیشینه خارجی رضایت شغلی,پیشینه پژوهش رضایت شغلی,پیشینه نظری رضایت شغلی,پیشینه تحقیقات رضایت شغلی,پیشینه تحقیق درباره رضایت شغلی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 45 صفحه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه نظری پژوهش می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات45حجم90/102 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی رضایت شغلی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه نظری پژوهش می پردازیم. با توجه به اينكه موضوع رضايت شغلي با انسان سركار دارد، احاطه بر جميع ابعاد آن و ارائه يك تعريف جامع بسيار دشوار خواهد بود.

پژوهشگران رضایت شغلی را از دیدگاه های گوناگون تعریف و توجیه نموده اند:

ازنظر رابینز (1991) رضايت شغلي، به نگرش کلی فرد در باره شغلش اطلاق می شود. بدیهی است که این تعریف بسیار کلی است ولی تعریف مزبور در بطن مفهوم این واژه قرار دارد. لازم به یاد آوری است که شغل فرد چیزی بیش از کارهای مشخص شده او است. شغل فرد ایجاب می کندکه او با همکاران و سرپرستان رابطه متقابل داشته باشد، مقررات و سیاست های سازمان را رعایت و اجرا نماید. این بدان معنی است که ارزیابی فرد درباره کارش و ابراز رضایت یا نارضایتی از آن کار، یک نتیجه کلی از مجموعه ای از ارکان متفاوتی است که در مجموع شغل وی را تشکیل می دهند (پارساییان و اعرابی، 294:1378).


توافق کلی در تعریف رضایت شغلی وجود ندارد، گفته می شود رضایت شغلی نگرش کلی فرد در مورد کارش است (رابینز،1386،6). بنا بر گفته لاک رضایت شغلی: از دستیابی یا پذیرفتن در نیل به ارزش های مهم شغلی فرد منتج می شود. ایجاد این ارزش ها با یکدیگر متناجسند یا به تکمیل نیازهای اساسی فرد کمک می کنند". لاک تعریف می کند رضایت شغلی "احساس مثبت و لذت بخشی است که از ارزیابی کار و تجربه کاری حاصل می شود" رضایت شغلی را می توان بعنوان نگرش کارمند در مورد چیزهایی دانست که برای انجام درست کار مهم هستند. به گفته بالزر رضایت شغلی را بعنوان احساسات یک کارگر در مورد شغل یا تجربه شغلیش که مرتبط است با تجارب جاری ، گذشته و جانشین های موجود، می توان تعریف کرد.

نمونه پیشینه تحقیق رضایت شغلی

محمد حسنی و جواد امجدی حور(1389) تحقیق با عنوان بررسي رابطه توانمندسازي با رضايت شغلي و خلاقيت و نوآوري كاركنان و نقش ميانجي رضايت شغلي در رابطه بين توانمندسازي و خلاقيت و نوآوري مي باشد. نمونه آماري اين تحقيق 186 نفر كارمند بودند كه به روش تصادفي انتخاب شده اند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه و همچنين براي تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه و همبستگي تفكيكي استفاده شد.

نتايج پژوهش نشان داد كه بين توانمندسازي با رضايت شغلي و خلاقيت و نوآوري كاركنان و نيز بين رضايت شغلي با خلاقيت و نوآوري ارتباط معني داري وجود دارد. نتايج رگرسيون چندگانه نشان داد كه توانمندسازي توان پيش بيني رضايت شغلي و خلاقيت و نوآوري كاركنان، و رضايت شغلي توان پيش بيني خلاقيت و نوآوري را دارند. همچنين نتايج حاصل از همبستگي تفكيكي نشان داد توانمندسازي از طريق افزايش سطح رضايت شغلي كاركنان، قدرت خلاقيت و نوآوري آنان را افزايش مي دهد. در نتيجه رضايت شغلي نقش ميانجي در رابطه بين توانمندسازي و خلاقيت و نوآوري كاركنان دارد.


فهرست مطالب

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی

4-2: مفهوم رضایت شغلی کارکنان 4
1-4-2: رضایت شغلی 4
2-4-2: تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی
3-4-2: رویکردهای اساسی به رضایت شغلی
1-3-4-2 الگوی سنتي 8
2-3-4-2- الگوی روابط انساني 8
3-3-4-2- الگوی منابع انساني 8
4-4-2: رویکرد انگيزش در رضایت شغلی 8
1-4-4-2: تئوری های محتوايي انگیزش
2-4-4-2: تئوری دو عاملی هرز برگ
3-4-4-2: تئوری سلسله ‏مراتب نيازهاي مازلو 0
4-4-4-2: تئوری نیازهای مک کللند 0
-4-4-2: تئوری ای . آر. جی 1
-4-4-2: تئوری مك گريگور 1
-4-4-2: تئوری های فرآيندي انگیزش 2
8-4-4-2: تئوری انتظار- ارزش 2
-4-4-2: تئوری تقویت 2
10-4-4-2: تئوری برابري 2
-4-2: تئوری های معاصر 3
1- -4-2 : تئوری هدفگذاری 3
2- -4-2 : تئوری اسناد 3
3- -4-2 : - رویکرد عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی 4
-4-2 : - عوامل سازماني 4
1- -4-2 حقوق و دستمزد 4
2- -4-2: ترفیعات
3- -4-2 : خط مشي‏هاي سازماني
-4-2: عوامل محيطي
1- -4-2: سبك سرپرستي
2- -4-2: گروه كاري
3- -4-2: شرایط کاری
4- -4-2: ماهيت کار 8
8-4-2: عوامل فردي
1-8-4-2- کاربرد مهارت
2-8-4-2- سابقه خدمت
3-8-4-2- سطح تحصیلات
-4-2- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی
1- -4-2- پیامدهای رضایت شغلی
2- -4-2- افزايش بهره وري فرد
3- -4-2- افزايش روحيه فرد
4- -4-2- تعهد سازماني فرد 0
- -4-2- تضمين سلامت فيزيكي و ذهني فرد 0
- -4-2- افزايش رضايت از زندگي 0
- -4-2- افزايش سرعت آموزش مهارت هاي جديد شغلی
10-4-2- پیامدهای عدم رضایت شغلی:
1-10-4-2- تشويش
2-10-4-2- غيبت كاري
3-10-4-2- تاخير در كار
4-10-4-2- ترك خدمت:
-10-4-2- فعاليت اتحاديه
-10-4-2- بازنشستگي زودرس

بخش دوم -2: پیشینه تاریخی تحقیق رضایت شغلی 1- -2: تاريخچه مطالعات و تحقيقات انجام‏گرفته پيرامون رضايت شغلی 2- -2: سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در زمينه رضایت شغلی
-2: جمع بندی

منابع
"

مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت حسابداری صنعتی🔗پاورپوینت حسابداری صنعتی 1 سربار پیش بینی شده ، جذب شده و واقعی🔗پاورپوینت حسابداری صنعتی 2🔗پاورپوینت حسابداری مواد و قیمت تمام شده آن🔗پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمایه🔗پاورپوینت مسائل مالی و وضعیت بازنشستگی🔗پاورپوینت سيستم‌هاي هزينه‌ يابي🔗پاورپوینت قانون رقابت در حسابداری🔗پاورپوینت جدیدترین قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش به همراه فایل Word🔗پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی🔗پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاران ایران🔗پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل🔗پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 1 نحوه ارائه صورتهاي مالي🔗پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 27 طرحهای مزایای بازنشستگی🔗پاورپوینت بررسی حسابرسی در کشور🔗پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش🔗تحقیق تحلیل دوران زردشت🔗تحقیق توماس اديسون🔗تحقیق انقلاب مشروطه🔗تحقیق زندگينامه آيت ا... خامنه اي🔗تحقیق سرگزشت بابک خرمدین🔗تحقیق شخصیتهای تاریخ بیهقی🔗تحقیق تاريخ پيدايش اسرائيل🔗تحقیق تاريخ حوزه علميه مشهد🔗تحقیق اسناد مهم تاريخي ایران